You are here

Aktuálně

Polovina Nobelovy ceny za fyziku v r. 2020 náleží opět optice!

Obdrželi ji Reinhardt Genzel a Andrea Ghezová za objev „superhmotného kompaktního objektu ve středu naší galaxie“, jak zní odůvodnění Nobelova výboru. R. Genzel je ředitelem Institutu Maxe Plancka pro mimozemskou fyziku (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics) v německém Garschingu a profesorem na Kalifornské univerzitě (University of California) v Berkeley, USA, a A. Ghezová je profesorkou fyziky a astronomie na téže univerzitě, ale jak uvedeno v odůvodnění, v Los Angeles (UCLA). Využitím největších světových dalekohledů vyvinuli laureáti metody, jak vidět skrze hustá mračna mezihvězdného plynu a prachu až do středu Mléčné dráhy. Dokázali překonat technologické hranice zdokonalením nové techniky kompenzace potíží zobrazení vyvolaných turbulencemi v zemské atmosféře, stavbou unikátních přístrojů a dlouhodobým výzkumem. Jinými slovy plně využili adaptivní optiku a teorie speklů (původně interference koherentního světla na drsném povrchu) v infračerveném oboru spektra exponováním velkého počtu snímků. Následným výpočetním zpracováním údajů obdrželi ostrý obraz, který byl potřebnýk efektivnímu sledování pohybu hvězd v uvedené oblasti. A. Ghezová je celkově čtvrtou vědkyní, která obdržela Nobelovu cenu za fyziku.

doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc.