You are here

Kontakt

Adresa redakce (předplatné, nakladatelské služby, inzerce):
SLO UP a FZÚ AV ČR
17. listopadu 50
772 07 Olomouc
tel.: 420 585 631 581
e-mail: marcela.badurova@upol.cz

Šéfredaktor:
Ing. Jaromír KŘEPELKA, CSc.
tel.: 420 585 631 518
e-mail: jaromir.krepelka@upol.cz

Tajemnice redakce:
Marcela BAĎUROVÁ
tel.: 420 585 631 581
e-mail: marcela.badurova@upol.cz

Kontaktní adresa pro Slovensko:
RNDr. Dagmar Senderáková, Ph.D.
Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK
Mlynská dolina F2/149
SK-842 48 Bratislava
tel.: 421 260 295 391
e-mail: dsenderak@fmph.uniba.sk