You are here

Výrobní harmonogram JMO pro rok 2020

11-12/2020
uzávěrka sazba expedice
30.10. 13.11. 2.12.

Redakce časopisu JMO