You are here

Výrobní harmonogram JMO pro rok 2021

7-8/21 9/21 10/21 11-12/21
uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice
26.6. 21.7. do 27.8*. 27.8. 8.9. 29.9. 29.9. 8.10. 29.10. 29.10. 12.11. 3.12.

Redakce časopisu JMO
* Termín expedice bude upřesněn v měsíci červnu 2021 dle skutečného čerpání dovolené tiskárnou a redakcí.