You are here

Výrobní harmonogram JMO pro rok 2020

  9/20     10/20     11-12/20  
uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice
28.8. 4.9. 23.9. 25.9. 2.10. 23.10. 30.10. 13.11. 2.12.

Redakce časopisu JMO