You are here

Výrobní harmonogram JMO pro rok 2023

6/23 7-8/23 9/23 10/23 11-12/23
uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice
5.6. 12.6. 30.6. 3.7. 21.7. do 28.8.* 4.9. 11.9. 29.9. 2.10. 9.10. 30.10. 1.11. 13.11. 4.12.

Redakce časopisu JMO.

* Termín expedice bude upřesněn v měsíci červnu 2023 dle skutečného čerpání dovolené tiskárnou a redakcí.