You are here

Výrobní harmonogram JMO pro rok 2019

9/19 10/19 11-12/19
uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice
29.8. 4.9. 23.9. 29.9. 2.10. 21.10. 31.10. 13.11. 2.12.

Redakce časopisu JMO