You are here

Předplatné

Předplatné (tištěné nebo elektronické verze JMO, pro elektronickou verzi kontaktujte redakci, která sdělí fakturační údaje)

Celoroční: 420,– Kč/rok

Ceny jsou jednotné pro Českou i Slovenskou republiku. Do všech ostatních zemí je časopis JMO distribuován za jednotnou cenu 10 EUR/ks.

Pro členy SPIE/CS: 120,– Kč/rok

Předplatné pro studenty Bc., Mgr., Ph.D. a studenty středních škol:
při osobním odběru: 120,– Kč/rok; v případě zasílání poštou 300,– Kč/rok

Ve Slovenské republice rozšiřuje a objednávky přijímá:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
JSMF pobočka Žilina,
ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina
e-mail: ivo.cap@fel.uniza.sk