You are here

Redakční rada

Předseda: Ing. Jaromír KŘEPELKA, CSc., SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc

Členové:

 • Ing. Totka BAKALOVA,Ph.D. TU, Liberec,
 • prof. RNDr. Zdeněk BOUCHAL,Dr., UP, Olomouc,
 • Ing. Ondřej ČÍP,Ph.D.,UPT AV ČR, v. v. i.,Brno,
 • Ing. Alexandr DEJNEKA, Ph.D., FZÚ AV ČR, v. v. i., Praha,
 • prof. Ing. Stanislav ĎURIŠ, Ph.D., SjF STU, Bratislava,
 • RNDr. Ivana GREBEŇOVÁ, Meopta - optika, s.r.o., Přerov;
 • doc. RNDr. Ondřej HADERKA,Ph.D.,SLO UP a FZÚ AV ČR,Olomouc,
 • prof. Ing. Pavol HORŇÁK, DrSc., Bratislava,
 • doc. Ing. Jan HOŠEK, Ph.D., ČVUT Praha,
 • prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc., SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc,
 • RNDr. Vladimír CHLUP, Olomouc,
 • RNDr. Lubomír JASTRABÍK, CSc., FZÚ AV ČR, v. v. i., Praha,
 • RNDr. Pavel KLENOVSKÝ, Český metrologický institut, Brno,
 • Ing. Romana KOČOVÁ, FZÚ AV ČR, v. v. i., Praha,
 • doc. RNDr. Vojtěch KŘESÁLEK, CSc., UTB, Zlín,
 • doc. RNDr. Lubomír KUBÍK, Ph.D., SPU Nitra,
 • doc. Ing. Marián KUČERA, Ph.D., TU Zvolen,
 • Ing. Jan KŮR, Mesing, spol. s r.o., Brno,
 • prof. Ing. Martin LIBRA, CSc., ČZU, Praha,
 • prof. RNDr. Miroslav LIŠKA, DrSc., VUT, Brno,
 • RNDr. Zdeněk LOŠŤÁK, Meopta - optika, s.r.o., Přerov,
 • doc. RNDr. Miroslav MILER, DrSc., ÚFE AV ČR, v. v. i., Praha,
 • prof. Ing. Jiří NOVÁK, Ph.D., ČVUT, Praha,
 • prof. RNDr. Jan PEŘINA, DrSc., UP, Olomouc,
 • Ing. Pavel PETERKA, Ph.D., ÚFE AV ČR, v. v. i., Praha,
 • Mgr. Sylvie PETROVÁ, LF MU, Brno,
 • RNDr. Dagmar SENDERÁKOVÁ, Ph.D., UK, Bratislava,
 • RNDr. Petr SCHOVÁNEK, SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc,
 • prof. RNDr. Anton ŠTRBA, CSc., UK, Bratislava,
 • doc. Ing. Olga TŮMOVÁ, CSc., Západočeská univerzita, Plzeň,
 • Zuzana VESELÁ, Meopta - optika, s.r.o., Přerov,
 • čestný člen Ing. Zdeněk MARTÍNEK, Nové město nad Metují
 • Gerd HÄUSLER, Lehrstuhl für Optik, Universität Erlangen – Nürnberg, Erlangen (Germany);
 • Michael J. LALOR, Liverpool John Mooros University, U. K.;
 • Rodney J. SOUKUP, University of Nebraska – Lincoln, U. S. A.;
 • M. C. TEICH, Boston University, U. S. A.