You are here

Výrobní harmonogram JMO pro rok 2021

9/21 10/21 11-12/21
uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice uzávěrka sazba expedice
27.8. 8.9. 29.9. 29.9. 8.10. 29.10. 29.10. 12.11. 3.12.

Redakce časopisu JMO